İstanbul Tasarım Bienali – Biz İnsan Mıyız?

İstanbul Tasarım Bienali – Biz İnsan Mıyız?

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali, ‘insan’ ve ‘tasarım’ kavramları üzerinden izleyicisine ulaşıyor. Tasarım tarihine, insanın tasarlanması üzerinden bakan tema; tasarımı, insana hizmet eden bir araç olmaktan çıkarıp ‘insan’ın evrilmesinin tarihi üzerinden inceliyor. İnsanlar tasarlıyor, tasarladıklarının etkisiyle kendileri de değişip evriliyor ve kendi yapılarını da yeniden tasarlar konuma geçiyorlar.

22 Kasım’da açılışı gerçekleşen Tasarım Bienali, 4 Aralık’a kadar izlenebilecek. Galata Rum Okulu, Depo,Alt, Studio-X ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde yer alan Tasarım Bienali’nin küratörlüğünü Princeton Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten Beatriz Colomina ile Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Onursal Dekanı ve Mimari, Planlama ve Koruma Bölümü’nde dersler veren Mark Wigley üstlenmiş.

“BİZ İNSAN MIYIZ? : Türümüzün Tasarımı : 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl” başlığı, tüm dünyadan ve farklı alanlardan tasarımcı ve düşünürleri, bir araya getiriyor.

Bienal küratörleri, insan ve tasarım üzerinden kurguladıkları temayı şöyle değerlendiriyor: “Bizi insan yapan şey tasarım. İlk aletlerden, katlanarak genişleyen insan kabiliyetine, sosyal yaşamın temelinde tasarım var. Öte yandan tasarım, eşitsizlikler ve yepyeni görmezden gelme biçimleri de oluşturuyor. Bir yandan dünyada hiç olmadığı kadar insan savaş, kanunsuzluk, yokluk ve iklim şartları nedeniyle zorunlu olarak yerinden olurken, diğer yandan insanın genetik yapısı ve iklimin kendisi aktif olarak yeniden tasarlanıyor. Artık ‘iyi tasarım’ olgusuna sığınamayız. Tasarımın baştan tasarlanması gerekiyor.”

 Ziyaret detaylarına Tasarım Bienali’nin sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş